FÉLAG ÍSLENSKRA LANDSLAGSARKITEKTA

Forval vegna skipulags og hönnunar útsýnisstaðar á Bolafjalli

Bolungavíkurkaupstaður auglýsir eftir þátttakendum í forval vegna fyrirhugaðrar hugmyndasamkeppni um skipulag og hönnun útsýnisstaðar á Bolafjalli fyrir ofan Bolungarvík. Samkeppnin er haldin í samvinnu við Félag íslenskra landslagsarkitekta og Verkís verkfræðistofu.

Markmið samkeppninnar er að gera útsýnisstaðinn á Bolafjalli að eftirsóknaverðum ferðamannastað á Vestfjörðum.

Leitast er eftir að fá fram hugmyndir að hönnun og efnisnotkun útsýnispalls sem verður einstakur í sínum flokki hvað varðar fagurfræði og staðsetningu. Pallurinn skal falla vel að umhverfinu og hlutföll og stærðargráða hans skulu endurspegla það. Enn fremur er leitast eftir því að fá fram hugmyndir að skipulagi áfangastaðar sem mun nýtast við gerð deiliskipulags. Skipulagið mun stuðla að því að heimsókn á Bolafjall verði mikilfengleg og einstök upplifun í alla staði.

Svæðið er í 638 m hæð y.s. og er um það bil 46 ha að flatarmáli. Innan skilgreinds öryggissvæðis er ratsjár- og fjarskiptastöð og þyrlupallur Landhelgisgæslunnar. Öryggissvæðið er undanskilið skipulagi. Ekkert vatn eða rafmagn er á svæðinu.

Bolafjall er vegna snjóalaga og bleytueingöngu fært fólksbílum og litlum rútum frá júní fram í nóvember. Þátttakendum er frjálst að breyta núverandi legu aðkomuvegar og bílastæða sem eru á keppnissvæðinu. Gert er ráð fyrir að tillaga innihaldi a.m.k. eftirfarandi:

 • Staðsetningu og hönnun útsýnisstaðar á skilgreindu svæði við eða út fyrir fjallsbrún
 • Bílastæði fyrir u.þ.b. 20 bíla
 • Stígakerfi að útsýnisstað með aðgengi fyrir hreyfihamlaða. Tillögur að nýjum stígum innan samkeppnissvæðis
 • Aðkomuveg

Ekki er gert ráð fyrir salernis- og/eða þjónustuaðstöðu, landvörslu né aðra þjónustu við ferðamenn.

Nánari keppnislýsing og keppnisgögn verða afhent völdum teymum.

Valin verða 3 teymi til þátttöku í samkeppninni og mun hvert þeirra fá greiddar kr. 750.000,- fyrir sínar tillögur. Greitt verður aukalega kr. 500.000,- fyrir verðlaunatillögu. Sveitarfélagið áskilur sér rétt til að nýta allar tillögur, að hluta til eða í heild. Sveitarstjórn stefnir að því að klára áframhaldandi skipulagsvinnu og hönnun í samvinnu við vinningshafa. Áætluð skil í samkeppninni verða í desember.

Hvatt er til þverfaglegs samstarfs og því verður talið jákvætt að teymi sé skipað fjölbreyttum hópi hönnuða. Teymi þátttakenda verða að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

 • Í hverju teymi skal vera landslagsarkitekt.
 • Í hverju teymi skal vera aðili sem hefur leyfi til að gera skipulagsáætlanir skv. 2.5 gr.skipulagsreglugerðar nr. 90/2013.
 • Í hverju teymi skal vera aðili sem getur lagt fram uppdrætti vegna byggingarleyfisumsókna sbr. 5. tölulið 13. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010
 • Sýna þarf fram á að a.m.k. einn aðili í teymi hafi hlotið viðurkenningu eða verðlaun í skipulags-eða hönnunarsamkeppnum.
 • Sýna skal fram á að aðili í teymi hefur hannað a.m.k. tvö almenningsrými.

 

Umsókn um þátttöku skal innihalda:

 • Upplýsingar um viðkomandi teymi, s.s nöfn, menntun og reynslu.
 • Upplýsingar og sýnishorn af hönnunargögnum a.m.k tveggja almenningsrými.

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Valnefnd sem er skipuð 1 fulltrúa sveitarfélags og 2 fulltrúum Verkís mun meta hvaða uppfylla öll skilyrði. Umsóknir sem uppfylla öll skilyrði verða settar í pott og dregið verður um hvaða 3 teymi munu taka þátt í lokaðri samkeppni. Úrdráttur verður í viðurvist votta.

Ef ekkert teymi uppfyllir öll skilyrðin munu þau teymi sem uppfylla flest skilyrði verða valin.

Tilkynnt verður um niðurstöðu úrdráttar um miðjan október.

Skil í samkeppni verður u.þ.b. tveim mánuðum seinna.

Dómnefnd skipa Jón Páll Hreinsson bæjarstjóri Bolungarvíkur, Ragnhildur Skarphéðinsdóttir landslagsarkitekt MLI FÍLA fulltrúi FÍLA, Ulla Rolfsigne Pedersen, landslagsarkitekt FÍLA, f.h. Verkís Ritari dómnefndar er Hallgrímur Örn Arngrímsson, jarðverkfræðingur, Verkís.

Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í forvalinu eru beðnir um að senda upplýsingar til undirritaðs fyrir kl. 16.00, 12. október 2018, ef umsókn er sendi í pósti er nægilegt að póststimpill sé innan tilskylds tímaramma.

 

Hallgrímur Örn Arngrímsson, Verkís

Ofanleiti 2, 103 Reykjavík

Tölvupóstfang: hoa@verkis.is