FÉLAG ÍSLENSKRA LANDSLAGSARKITEKTA

umhverfismat

Rituð álitsgerð um mat á umhverfisáhrifum áformaðrar uppbyggingar sem ætla má að hafi veruleg áhrif á umhverfið (yþl) 
Enska: environmental statement
Norska: Miljökonsekvensvurdering