FÉLAG ÍSLENSKRA LANDSLAGSARKITEKTA

sveitarfélagsuppdráttur 

Skipulagsuppdráttur aðalskipulags sem nær til alls lands viðkomandi sveitarfélags og þar sem gerð er grein fyrir notkun lands utan þéttbýlis (skipulagsreglugerð)