FÉLAG ÍSLENSKRA LANDSLAGSARKITEKTA

náttúruvá

Atburður í náttúrunni, t.d. flóð, þurrkar eða jarðskjálfti, sem skapar hættu fyrir líf fólks og/eða eignir, eða hætta á slíkum atburði (yþl)
Enska: natural hazar