FÉLAG ÍSLENSKRA LANDSLAGSARKITEKTA

menningarminjar

Enska: Cultural heritage
Norska: Kulturminner